top of page

Zlepšete si angličtinu z domova a po svém č 1.

Tak trochu rozumíte, ale vůbec nemluvíte? Rádi byste s tím něco udělali? Tak začněte třeba hned a to tímto jednoduchým cvičením, které si na našich stránkách stáhnete zcela zdarma (odkaz ke stažení naleznete níže).


Skrze toto cvičení Vám ukážeme jak na Vaší angličtině můžete pracovat kdykoli, odkudkoli a zrovna tak jak to budete Vy sami potřebovat.Krok za krokem Vás cvičením provedeme a Vy si tak z pohodlí Vašeho gauče procvičíte nejen slovíčka, ale i Vaši schopnost mluvit a tvořit své vlastní věty. Tedy všechny tři hlavní dovednosti potřebné pro zvládnutí konverzací levou zadní.


A jako bonus Vám prozradíme, jak si můžete vytvořit funkční systém, podle kterého se snáze a efektivněji budete nová slovíčka učit tak, že je již nikdy nezapomenete.


Cvičení se bude odvíjet od článku, který byl pro Vás přeložen z češtiny do angličtiny skvělou překladatelkou (a není tomu dlouho také mou kolegyní a pravou rukou) Kristýnou Klabenešovou. Článek jsme volili takový, aby pro Vás byl zajímavý a po jeho přečtení a následném splnění cvičení jste se nejen posunuli ve Vaší angličtině, ale zároveň jste se i dozvěděli něco zajímavého ze světa anglické kultury. Protože správné učení se cizího jazyka není jen o jazyku samotném, ale i o jeho kultuře. :-)


Cvičení není pro úplné začátečníky, je určené pro studenty, kteří mají zvládnuté základy alespoň na úrovni A1, ideálně A2.

Součástí cvičení, je také anglický překlad a originální text v češtině. Oba texty naleznete zde na blogu:


Why do English drive on the left side?

 

Whether you have visited Great Britain or not, you must know that the traffic rules there are different from the Czech ones. England follows left-handed traffic. Clearly and concisely – cars, buses, bikes, and other means of transport drive on the left side of the road. Most foreigners find this system truly chaotic and have difficulty getting used to it. Did you know, however, that it used to be perfectly normal to drive on the left? And not only in England but in most parts of the world, including the Czech Republic. Why did people prefer driving on the left side? When did the direction change from the left to the right side? Who most likely commanded the change? Are you curious? Perfect, keep reading, then…

 

If we go hundreds of years back, to a time when horses were one of the few means of transport, we realise that driving on the left side was mainly for practical and logical reasons. In the Middle Ages, people would already ride a horse on the left side of the road. Mainly because, like now, there used to be more right-handed people than left-handed. Left-handed people make up about a tenth of the human population. Therefore, there are about nine times more right-handers. Holding the sword in their right hand is much easier for right-handers. Just as most right-handed people instinctively grab things with their right hand – it’s easier and natural.

 

Well, so why did people ride on the left? Imagine any rider, a knight or a soldier riding a horse on a road, and an enemy appears. Logically, the soldier must defend himself and fight with his sword. He will try to pass the enemy so that he has him on the right side – as close as possible to his sword. Therefore, he will ride on the left. The reason why most territories drove on the left side is, therefore, that it was more practical, safer and more natural.

 

So, why did the direction of traffic later change from the left to the right side? When did it happen? Who was to blame? It is believed that the change of direction was commanded by the famous French military leader Napoleon Bonaparte. We are talking about the turn of the 19th century. It was Napoleon Bonaparte who began to enforce right-handed traffic. Why did he want it that way? Only he knows that. Maybe to surprise and confuse enemies, perhaps just because he was left-handed, who knows... In our country, this change officially took place in 1939.

 

Where else, apart from Britain, do they drive on the left? Mostly wherever Great Britain had its colonies. There are more than 70 such countries – Ireland, Scotland, Malta, and Cyprus.

 

On the left side of the road, people drive in several other countries –Australia, New Zealand, Thailand, Indonesia, Japan ... A few decades ago, they would also drive on the left in Sweden and Iceland. The change took place in Sweden in 1967, and in 1968, there was a change in Iceland.


Author: Martina Visingerová

Translation: Kristýna Klabenešová


Proč jezdí Angličani vlevo?

 

Ať už jste někdy navštívili Británii, či nikoli, určitě víte, že pravidla provozu jsou zde odlišná od těch českých. V Anglii platí levostranný provoz. Stručně a jasně - auta, autobusy, kola a jiné dopravní prostředky tedy jezdí po levé straně silnice. Většině cizinců tento systém přijde chaotický a težce si na něj zvykají. Věděli jste však, že dříve bylo naprosto normální jezdit vlevo? A to nejen v Anglii ale ve většině světa, tedy i u nás v Čechách. Proč lidé dříve upřednostňovali jízdu na levé straně? A kdy došlo ke změně jízdy směru z levé strany na pravou? Kdo tu změnu zřejmě způsobil? Jste zvědaví? Skvělé, pak čtěte dále…

 

Pokud se vrátíme o stovky let zpět, do dob kdy jedním z mála dopravních prostředků byli koně, dojde nám, že důvodem pro jízdu na levé straně byla hlavně praktičnost a logika věci. Již ve středověku bylo zvykem jezdit na koni po levé straně cesty. A to především proto, jelikož stejně tak jako je tomu nyní, bylo dříve mezi lidmi více praváků nežli leváků. Leváci tvoří přibližně desetinu lidské populace. Praváků je tedy zhruba devětkrát více. Pro praváky bylo mnohem snazší držet meč v pravé ruce. Stejně tak jako většina praváků uchopuje většinu věcí instinktivně do pravé – jde jim to líp, je jim to přirozené.

 

Dobře, proč tedy ale jezdili lidé vlevo? Když si představíte jezdce na koni, rytíře či vojáka, jak jede na cestě a proti němu se objeví nepřítel. Logicky se mu bude voják muset bránit a bude muset bojovat za pomocí svého meče. Bude se tedy snažit, aby se s nepřítelem míjel tak, aby jej měl na pravé straně, co nejblíže svému meči. Proto pojede po levé straně. Důvodem proč se na většině území v minulosti jezdilo po levé straně je tedy s největší pravděpodobností fakt, že to pro lidi bylo praktičtější, bezpečnější a přirozenější.

 

Proč se tedy později změnil směr jízdy z levé strany na pravou? Kdy k tomu došlo? Kdo za to mohl? Má se za to, že změnu směru jízdy odstartoval slavný francouzský vojevůdce Napoleon Bonaparte. Časově se tedy bavíme o přelomu 18. a 19. století. Právě Napoleon Bonaparte začal prosazovat jízdu po pravé straně. Proč to tak chtěl? To ví zřejmě jen on sám. Možná chtěl překvapit a zmást nepřátele, možná chtěl změnit směr jízdy jen proto, že on sám byl levák, kdo ví… Každopádně díky jeho velkoleposti a úspěšným vojenským tažením Evropou, se postupně pravý směr jízdy začal dostávat do celé Evropy, do francouzských kolonií a dál. U nás k této změně směru došlo oficiálně v roce 1939.

 

Kde jinde mimo Británii se jezdí vlevo? Většinou všude tam, kde měla Velká Británie své kolonie. Těchto zemí je více než 70. Jedná se například o Irsko, Skotsko, Maltu, Kypr,

 

Těchto zemí je více než 70 a jsou jimi kromě Anglie například Irsko, Skotsko, Malta nebo Kypr. Na levé straně silnice se jezdí v řadě dalších zemí – v Austrálii, na Novém Zélandu, v Thajsku, Indonésii, Japonsku... Ještě před pár desítkami let se vlevo jezdilo i ve Švédsku a na Islandu. Ve Švédsku došlo ke změně konkrétně roku 1967 a v roce 1968 došlo ke změně strany provozu na Islandu.


Autor: Martina Visingerová11 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Příspěvek: Blog2 Post
bottom of page