top of page
Online třída

Průběh konverzace

V průběhu konverzace:

  • Dostanete možnost mluvit a rozšiřovat si slovní zásobu o tématech, která Vás zajímají a jsou pro Vás užitečná. V případě, že nemáte konkrétní přání anebo představu, o jakých tématech se chcete bavit, vybírá témata lektor.

​​

  • V průběhu konverzace Vám lektor nebude skákat do řeči, nebude za Vás dokončovat věty a dá vám dostatek prostoru pro vyjádření. V případě potřeby Vám lektor bude připraven pomoci najít to správné slovíčko.​​

​​

  • Po skončení konverzace dostanete do 48 hodin domácí úkol v rozsahu 30 - 60 minut na vypracování. Úkol se bude zaměřovat na témata a chyby, se kterými jste se setkali v konverzaci, na jeho odevzdání budete mít 7 dní. My Vám úkol do 2 dnů opravíme.

V průběhu konverzace lektor mluví v závislosti na úrovni studenta:

  • V cizím jazyce a vše po sobě překládá (začátečníci).

  • Pouze v cizím jazyce (pokročilý začátečníci a výše).

V případě, že po nějaké chvíli vysvětlování „co že Vám to chtěl lektor říci“, stále ještě nevíte, anebo není jasné, zda jste se s lektorem správně pochopili, je možné aby lektor mluvil chvilku česky či jiným Vám společným jazykem.

V závislosti na Vaší úrovni se bude průběh konverzace lišit:

  • Úplní začátečníci (A0/A1) – Lektor se ptá na různé jednoduché otázky, vy na ně jednoduše odpovídáte a mluvením strávíte cca 50% času.

  • Pokročilejší začátečníci (A1/A2) – Lektor se ptá na různé jednoduché otázky, vy na ně jednoduše odpovídáte a učíte se konverzaci rozvíjet, mluvením strávíte cca 75% času.

  • Mírně pokročilý B1 a výše – Lektor vede konverzaci, snaží se však maximum prostoru pro mluvení přenechat Vám. Mluvením strávíte cca 80 - 90% času.

Průběh konverzace: About Me
bottom of page