top of page

Lekce jsou drahé - vyplatí se investovat?

Aktualizováno: 15. 2. 2023

Jednoho dne se rozhodnete, že se chcete už konečně tu angličitnu naučit pořádně. Anebo zatoužíte potom naučit se nějaký jiný jazyk od samého začátku. Vaší první myšlenkou bude zřejmě volba mezi učením se jako samouk, sehnání si soukromého lektora, anebo zapsání se na jazykový kurz. Ve vašem rozhodování bude hrát roli spousta faktorů - jak rychle se potřebujete jazyk naučit, jakou máte s učením se cizích jazyků předchozí zkušenost, proč se chcete jazyk naučit a především kolik jste do studia ochotni investovat. Což mě přivádí k nadpisu dnešního článku.


Lekce jsou drahé, nemůžu si je dovolit.


Vezměme si, že průměrná cena 60 minutové lekce cizího jazyka se pohybuje někde mezi 400 - 500 Kč na osobu. Bavíme-li se o soukromých lekcích. V kurzech vás pak lekce vyjde mnohem levněji, což je sice super pro vaši peněženku, ale je to na úkor vašeho pokroku v daném jazyce. Takže ačkoli vás lekce vyjdou "na oko" levněji, budete těch lekcí potřebovat mnohem více, takže ve finále na tom nebudete finančně o nic lépe než když si připlatíte za soukromé lekce. A ještě k tomu učením se jazyka v kurzech strávíte mnohem delší dobu než když byste si připlatili za soukromky. Ať už jsou kurzy sebelepší, nemohou převážit přínosy klasické "jeden na jednoho" lekce.


Pokud si stále nejste jisti, zda zvolit kurz či soukromou lekci, jelikož nevíte zda si to můžete dovolit. Rozhodně sáhněte po soukromé lekci a věřte, že si to dovolit můžete. A že pokud to s učením myslíte vážně, tak si to dovolit nejenže můžete, ale i musíte. Raději méně kvalitních lekcí za vyšší cenu, než spousta lekcí v univerzálním kurzu za pakatel. Chcete-li kvalitu, pak se nebojte zainvestovat do kvalitních a především individuálních lekcí, právě ty vás v jazyce dokáží posunout mnohem dál než univerzální lekce vytvořené pro všechny stejně.


Pokud byste se jazyk chtěli učit klasicky docházením na lekce „student - učitel“. Můžete si dopředu spočítat kolik vás naučení se cizího jazyka bude stát celkem. Je to snadné. Dohledejte si kolik hodin studia je potřeba k dosažení vámi požadované úrovně jazyka:


 • A1 úplný začátečník

 • A2 začátečník

 • B1 mírně pokročilý

 • B2 středně pokročilí (v této úrovni člověk jazyk ovládá již na plynulé úrovni, ne však dokonale)

 • C1 pokročilý

 • C2 velmi pokročilý (úroveň rodilého mluvčího)


Jakmile si dohledáte počet hodin vynásobte jej cenou, kterou budete lektorovi platit za 60 minut lekce a následně výsledek vynásobte 1,25. Jelikož budete v lekcích často opakovat, např. pojedete na dovolenou a angličtinu za těch 14 dní vypustíte z hlavy. Jakmile se pak vrátíte na lekci, zjistíte, že si nepamatujete nic z minulé, ani předminulé a možná i předpředminulé lekce, apod.


Pokud naopak už jiný cizí jazyk ovládáte a patří tento jazyk do příbuzné jazykové skupiny (jinými slovy jsou si ty jazyky podobné – např. italština, španělština), pak výsledek vynásobte namísto 1,25 číslem 0,75. Jelikož pro vás učení bude o mnohem snadnější a strávíte tak s učením mnohem méně času. Výsledná cifra jsou peníze, které budete muset investovat do vašeho studia, pokud se rozhodnete učit se výhradně jen s lektorem.

Pro lepší představu uvádím hodnoty dle Cambridge English Language Assessment:

Kolik hodin je nutno věnovat se učení pro dosažení každé další úrovně v AJ:

 • A1 – úplný začátečník – 90 – 100 hodin

 • A2 – začátečník – 90 – 100 hodin

 • B1 – mírně pokročilý – intermediate – 170 – 200 hodin

 • B2 – středně pokročilý – 150 – 200 hodin

 • C1 – pokročilý – 200 hodin

 • C2 – expert – 300 hodin

* Počet hodin je vždy uvedený pro dosažení dané úrovně, při předpokladu, že již bylo dosaženo úrovně předchozí – dostat se tedy z úplné nuly na B2 = sečtení hodin potřebných k dosažení A1 + A2 + B1 + B2. Dostat se z A2 na B2 = B1 + B2.


Například tedy:


Nikdy jste se žádný jazyk neučili, a chcete se naučit angličtinu na plynulou úroveň tak, abyste mohli bez problémů komunikovat. Potřebujete tedy dosáhnout alespoň na úroveň B2.


Dle Cambridge English Language Assessment je potřeba 500 - 600 hodin pro dosažení úrovně B2 z nulové úrovně (je nutno tedy všechny úrovně, předcházející úrovni B2 včetně, sečíst).


500 x 1,25 = 625 hodin

600 x 1,25 = 750 hodin


Učení vám tedy zabere 625 – 750 hodin. Do toho ale nepočítáme čas potřebný pro dělání domácích úkolů, opakování si slovíček, apod. Toho času je hodně, zhruba polovina, tj. 312,5 h a 375 h. Nicméně to je čas, který nás „nic nestojí“, tedy s ním počítat nebudeme. Vezmeme-li, že nás jedna 60 minutová lekce stojí 400 Kč, tak:


625 hod x 400 Kč = 250 000 Kč

750 hod x 400 Kč = 300 000 Kč

Bez nadsázky se tedy snadno může stát, že vás naučení se jazyka, výhradně skrz docházení na soukromé lekce, vyjde přinejmenším na čtvrt míče. Není to úplně malá částka, že? Pokud byste docházeli na kurzy vyšlo by to pravděpodobně o něco méně, nemyslím si však, že by ten rozdíl byl markantní, jelikož jak jsem řekla již na začátku "kurzy = menší cena," ale také nutnost absolvovat více lekcí pro naučení se něčeho, co byste na soukromé lekci zvládli v lekci jedné.


Co tedy s tím, že finální částka pro naučení se cizího jazyka je tak vysoká? Smířit se, že k tomu abyste se jazyk naučili je zapotřebí velká investice jak časová, tak finanční? Anebo slevit ze svých nároků na lektory a vybírat mezi nejnižšími cenami? Obě možnosti jsou možné. Přesto pro vás mám jiné řešení.


Co takhle najít kompromis? Co takhle snížit celkové výdaje za soukromé lekce až o polovinu a třeba i méně? A k tomu ještě zvýšit čas strávený s jazykem na maximum aniž by to ovlivnilo Vaši peněženku?


Jak na to? Nehledejte za tím žádnou vědu, žádný tajný trik. Stačí jen abyste k učení se jazyků změnili váš přístup. Chce to mít dobrý učební plán, kterého se budete držet. Zvolit si tu správnou metodu, která vás bude bavit a naučit se učit se jazyky jinak než tradiční formou, kterou známe všichni ze škol. Formou, která vás jazyk nikdy pořádně nenaučí. Namísto tradičních učebních metod sáhnout například po některé z metod, díky kterým se učí jazyky polygloti. Je jich mnoho - metoda dvojjazyčného čtení, učení se gramatiky dedukcí, goldlist, transkripční metoda, selftalk, učení se jazyků skrz různé technologické vymoženosti - appky, LLN with Netflix, Language Learning with Youtube BETA, LinQ, a tak dále... Z mojí vlastní zkušenosti nejlépe funguje poslech a četba něčeho, čemu rozumíte a co následně posloucháte ve vašem mrtvém čase pasivně (nevěnujete tomu přílišnou pozornost) tak často jak to jen jde. A k tomu poslechu a ideálně i četbě přidáte velkou dávku aktivní tvorby z Vaší strany - tzn. psaní anebo mluvení, každý den minimálně několik minut, čím více tím lépe samozřejmě. Ne vždy je ale jednoduché tyto základní principy dodržet. Hlavně ta aktivní část (mluvení, psaní) bývá problémová a studenti jí často opomíjejí a pak se diví, že se příliš nezlepšují. Že sice rozumí, ale nemluví...


Pokud byste se rádi cizí jazyk učili každý den, nenásilnou, zábavnou a efektivní formou, pak vyzkoušejte Konverzace s WhatsAppem. Nejen, že ušetříte čas a peníze, ale ve výsledku s jazykem můžete strávit mnohem více času. A čas, který s jazykem strávíte bude kvaltinější než jedna 60 minutová lekce za týden. S Konverzacemi s WhatsAppem budete nuceni používat jazyk každý den, a to Vás donutí (sami nebudete vědět jak se to stalo) se rozmluvit a mluvit čím dál tím lépe. Zajímá Vás jak takové konverzace probíhají? Domluvte si s námi schůzku,rádi Vám vše vysvětlíme.


Čím dříve si uvědomíte, že jazyk vás nikdo nenaučí lépe než vy sami, tím dříve budete dosahovat očekávaných výsledků. Naučíme Vás učit se chytře a po svém.


„Le lingue non possono essere insegnate, possono solo essere imparate. Avere qualcuno che vi aiuta nel processo è molto utile. Trovate una guida, non un insegnante.“

„Jazyky nemohou být vyučovány, mohou být jen osvojeny. Je velmi užitečné mít někoho, kdo Vám v průběhu učení pomáhá. Najděte si průvodce, ne učitele.“


Luca Lampariello


Díky vhodnému skloubení samostudia a soukromých lekcí se nejen naučíte učit se jazyky, pro vás nejvhodnějším a nejzáživnějším způsobem, ale zároveň ušetříte spoustu času i peněz.


Ať už je vaše zkušenost s učením jakákoli, ať se jazyk potřebujete naučit během pár měsíců anebo na to máte roky. Ať se jej chcete naučit proto, že si chcete umět objednat jídlo a pití v restauraci, anebo proto, že se chystáte na mezinárodní konferenci, kde budete přednášet v angličtině. Ať je to třeba proto, že si chcete zlepšit vaši úroveň jazyka a zvýšit tak šanci na úspěch u pohovoru. Anebo třeba proto, abyste mohli psát e-maily zahraničním firmám bez spoléhání se na správnost překladače, apod. Ať už můžete do učení se cizích jazyků investovat jen pár stovek anebo i několik tisíců měsíčně. Tak jako tak, radím vám - učte se převážně jako samouci. Najděte si k vašemu samostudiu někoho, kdo Vám bude na Vaší cestě samouka oporou a rádcem ve chvílích, kdy to bude třeba. Nemusí to být zrovna lektor, klidně kamarád, co jazyk ovládá na výborné úrovni, anebo rodilý mluvčí, kterého jste si našli skrz nějakou „language exchange“, všichni takoví lidé, vám určitě do jisté míry dokáží skvěle pomoci. Nemohou však nahradit roli zkušeného lektora.


Nejlépe si tedy najděte takového průvodce = lektora, který nejenže umí jazyk učit, ale umí vás naučit jak se ten jazyk můžete naučit sami.


Vysvětlete mu, že namísto klasické výuky byste rádi, aby vaše lekce probíhali tak, aby co nejvíce podporovali přirozené osvojení si cizího jazyka, tak jako jste si osvojili váš mateřský jazyk. Poproste jej o pomoc s vypracováním učebního plánu, obraťte se na něj ve chvílích, kdy vám k pochopení gramatiky nebude stačit ani Youtube video, ani článek na internetu, ani výklad v učebnici. Vyžadujte aby vám zadával rozsáhlé domácí úkoly. A čas strávený na lekci s ním nepromrhejte čtením článků a posloucháním poslechů, to můžete dělat doma, třeba jako ten domácí úkol. Namísto toho využijte všechen čas s lektorem pro konverzaci. Bez mluvení se totiž nikdy mluvit nenaučíte. :-) Pokud byste tento způsob učení rádi vyzkoušeli i vy, rádi vám pomůžeme. Máte zájem o konverzace? Chcete se učit jako samouci anebo se už tak učíte, ale rádi byste vašemu učení dali pravidelnost, řád a dosáhli lepších výsledků? Pak neváhejte a vyberte si jednu z našich variant samoučení.Ideální forma učení je, dle mých zkušeností, samostudium skloubené s nárazovými či pravidelnými konverzačními lekcemi s lektorem a případně dalšími doplňkovými konzultacemi. Také je velice důležité obklopení se cizím jazykem, nasimulování si cizojazyčného prostředí a snaha komunikovat co nejvíce a nejčastěji v cizím jazyce - od toho jsou tady pro Vás Konverzace s WhatsAppem!


Anebo zkuste najít nějakého parťáka mezi ostatními samouky - kde najít na Facebooku rodilé mluvčí pro „language exchange“ cizího jazyka za češtinu? V naší FB skupince.


Na závěr bych ještě jednou ráda zdůraznila, že očekávám-li výsledky, je nutné najít si kvalitního lektora. Nepozastavovat se nad zdánlivě vysokou cenou, jelikož lektorův čas, za který ho platíte, není jen čas na lekci, ale také čas na přípravu, opravu, a mnoho dalšího, co bývá studentům skryto. Je málo kvalitních lektorů, kteří neznají svou cenu. Přesto to však neznamená, že čím vyšší cena tím kvalitnější lektor a naopak. Proto je důležité vědět, co od lektora očekáváte a to mu také jasně dát najevo. Není lepšího studenta, než toho, který ví co chce a umí to svému lektorovi sdělit. To se potom oběma pracuje mnohem lépe a pokrok na sebe nenechá dlouho čekat.


Pokud vás zajímá co od kvalitního lektora očekávám já, jakožto lektorka sama, můžete si o tom přečíst zde.


Martina32 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


Příspěvek: Blog2 Post
bottom of page