Kruhová knihovna

MultiTexts

MultiTexts je multilingvní internetová knihovna, která zprostředkovává svým členům pdf formu článků a textů společně s jejich audio záznamem. 

Všechny články v naší knihovně jsou krátké a nezaberou Vám více než zhruba 5 až 10 minut k přečtení.

Máte strach, že nebudete článkům rozumět? To je přirozené. Nemusíte si však dělat starosti, jelikož všechny články psané v cizím jazyce si můžete zrcadlově přečíst i v češtině. A nemusíte tak ztrácet čas vyhledáváním slovíček v překladači a ověřováním správností překladu. V okamžiku, kdy budete mít pocit, že nerozumíte... prostě se jen podíváte do české verze článku, porozumíte a čtete vesele dál. 

Účelem MultiTexts je:

  • zprostředkovat Vám obrovské množství cizojazyčných textů, díky kterým se budete moci denně zlepšovat v cizím jazyce

  • naším účelem je vytvořit místo, kde si každý člen bude moci nalézt zajímavé cizojazyčné články k přečtení i poslechu, a spolu k těmto článkům zde nalezne i jejich překlady do češtiny

  • naším účelem je poskytnout lidem velké množství textů pro přirozené rozšíření slovní zásoby a automatické osvojování si cizího jazyka metodou opakovaného čtení a poslechu

  • naším účelem je, aby lidé při zdokonalování se v cizím jazyce zároveň rozvíjeli svůj potenciál a získávali i mnohé další, pro ně hodnotné, informace

  • naším účelem je dělat učení se cizích jazyků dostupnější